Zoeken


ALV 2 december om 20:00

Geplaatst op 12-11-2022  -  Categorie: Algemeen

Op 2 december a.s. vindt de najaar ALV plaats.  Deze zal plaatsvinden in het clubgebouw en start om 20:00. Tijdens de ALV zullen we het beleidsplan en de begroting voor 2023 presenteren. Ook wordt de ALV gevraagd om in te stemmen met twee veranderingen in het bestuur. Lydia Kramer die vele jaren de positie van secretaris heeft ingevuld, is daar recent vanwege persoonlijke omstandigheden mee gestopt. Het bestuur stelt Pierre Broersen voor om deze functie over te nemen. Pierre doet al jaren de ledenadministratie. Een activiteit die formeel onder het secretariaat valt. Voor de vrijgekomen functie van penningmeester stellen we Jan van Oostende voor. Jan heeft deze functie al eerder bekleed en heeft ook in de afgelopen jaren op de achtergrond al actief bijgedragen aan het opstellen van de begrotingen.

Onderstaand de volledige agenda voor vrijdag 2 december:

 1. Opening en definitieve vaststelling van de agenda
  2. Notulen van de ALV d.d. 27 maart 2022
  3.         Ingekomen stukken en mededelingen
  4.         Verkiezing bestuursleden
  5.         Presentatie beleidsplan 2023
  6.         Presentatie en goedkeuring begroting 2023
  7.         Rondvraag
  8          Slotwoord en sluiting

De bijbehorende documenten worden in de komende dagen op MijnEWVA gezet.