Ik wil een Zeilpas

Hier kunt u zich aanmelden voor een Zeilpas bij EWVA. Vul hiervoor het onderstaande formulier in en klik op verzenden. Na ontvangst van het elektronische formulier door de  ledenadministratie van EWVA zal deze u een bevestigingsmail sturen en bent u de trotse bezitter van een Zeilpas bij EWVA.

Nu bent u er nog niet. De Zeilpas kent een reserveringssysteem op deze site waarmee u vast kunt leggen welke boot u wanneer wilt gebruiken. Dit kan tot 10 dagen van tevoren en wanneer de boten niet geblokt zijn door een andere zeilpashouder of door de vereniging t.b.v. een evenement. Om gebruik te kunnen maken van het reserveringssysteem moet u een account op deze site aanmaken. In dit reserveringssysteem kunt u uiteraard een boot reserveren, maar ook uw reservering annuleren en bekijken wie er nog meer een boot gereserveerd heeft. Verdere uitleg over de reserveringsmodule vindt u onder Boot reserveren.

Alleen leden kunnen een Zeilpas verkrijgen bij EWVA dus als u nog geen lid bent moet u zich eerst aanmelden via deze site. Klik dan op: aanmelden lidmaatschap.

Opzeggen van uw Zeilpas kan elk kalenderjaar voor 1 december voorafgaand aan het jaar dat u geen Zeilpas meer wilt hebben per mail aan ledenadministratie@ewva.nl. Opzeggingen na die tijd worden eerstvolgende 1 december in behandeling genomen in verband met de exploitatiebegroting die in die periode al is vastgelegd voor het volgende kalenderjaar. 

EWVA kent 3 typen zeilpassen.

De Zeilpas ad € 250 per kalenderjaar per 1ste zeilpas in een gezin. 

De Gezinszeilpas ad € 100 per kalenderjaar. Dit is dezelfde als de Zeilpas met een aangepast tarief. Dit tarief geldt voor elke volgende Zeilpas in een gezin (allen woonachtig op hetzelfde adres). 

De Jeugdzeilpas ad € 100 per kalenderjaar. Dit is dezelfde als de Zeilpas met een aangepast tarief voor leden onder de 18 jaar.

In tegenstelling tot het lidmaatschap kent de Zeilpas geen korting naar rato van het deel van het jaar dat men een Zeilpas kan gebruiken.Met het invullen van de Zeilpas aanvraag accepteert u tevens het vigerend zeilpasreglement en vrijwaardt u de vereniging voor schade als beschreven in dit zeilpasreglement. 

Indien de aanvrager van de Zeilpas minderjarig is, dan dient de aanmelding te geschieden door een ouder/vertegenwoordiger.

 

Aanmeldformulier Zeilpas

 Man
 Vrouw
 Zeilpas ad € 250,-
 Gezinszeilpas ad € 100,-
 Jeugdzeilpas ad € 100,-
 Voor akkoord
 Voor akkoord
 Voor akkoord
 

Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgave van reden - bij uw bank terug te vorderen.

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen