Inschrijven CWO cursus

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor de jeugd zeillessen van EWVA. Om deze lessen te kunnen volgen, moet je wel lid zijn van de verenging, je kunt je hier aanmelden. Voor de zeillessen moet je minimaal 8 jaar oud zijn als de eerste les begint en je moet een zwemdiploma hebben. Je kunt je ook al opgeven wanneer je nog geen 8 jaar bent met het verzoek om op de wachtlijst te komen. Heb je al een CWO diploma of vorderingsstaat, stuur dan een kopie naar jeugdsecretariaat@ewva.nl in verband met de indeling van de groepen. Je bent verplicht om tijdens de lessen een wetsuit, waterschoenen en een zwemvest te dragen. De kosten van de zeillessen bedragen € 100,- euro per seizoen. Wanneer je een boot van de vereniging wil gebruiken komt hier € 65,- bij. Wanneer je tijdens het seizoen met de cursus stopt, vindt er geen restitutie plaats. Indien de aanvrager van de inschrijving minderjarig is, dan dient de inschrijving te geschieden door een ouder/vertegenwoordiger.

 

 CWO 1
 CWO 2
 CWO 3
 Ja
 Nee
 Voor akkoord
 Voor akkoord
 

Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgave van reden - bij uw bank terug te vorderen. 

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen