Aankondiging Zomercompetitie 2021

Enkhuizer Watersportvereniging "Almere" (EWVA)

De aanduiding [NP] in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren voor het overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1 (a).

1 Regels
1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021 2024 (RvW).
1.2 RvW Appendix T, Arbitrage, is van toepassing.

2 Wedstrijdbepalingen
2.1
De wedstrijdbepalingen vindt u hier

3 Communicatie
3.1 
[DP] Behalve in noodsituaties mag een boot geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten. 

4 Deelnamerecht en inschrijving
4.1
Het evenement is uitgeschreven voor Kajuitboten, ORC-sportboten en Eenheidsklassen. 
4.2
Bij de inschrijving dienen gemeten boten een geldige meetbrief te tonen. 
4.3 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via onderstaande link. 

5 Inschrijfgeld
5.1 
EWVA heeft besloten dat er geen inschrijfgeld betaald hoeft te worden voor deelname aan deze serie door leden. Niet leden zijn van harte welkom om mee te doen, indien deelname bevalt, wordt het op prijs gesteld dat zij lid worden van onze vereniging. 

6 Data van de wedstrijden 
1 Donderdag 20 mei 2021
2 Donderdag 27 mei 2021
3 Donderdag 3 juni 2021
4 Donderdag 10 juni 2021
5 Donderdag 17 juni 2021
6 Donderdag 26 augustus 2021
7 Donderdag 2 september 2021
8 Donderdag 9 september 2021
9 Donderdag 16 september 2021
10 Zondag 19 september 2021

7 Locatie
7.1
Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het clubhuis van EWVA. 

8 Banen
8.1 De te varen banen staan vanaf 1 mei as. op de website van EWVA. 

9 Startgroepen
9.1 Startgroep 1: ORC 3 en 4, Startgroep 2: ORC 1 en 2.

10 Strafsysteem
10.1 Voor alle klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

11 Scoren en prijzen 
11.1 De wedstrijden worden gescoord volgens ORC-Triple Number. Aan boten die geen in 2021 geldige ORC-meetbrief hebben, kent de wedstrijdcommissie de handicapcijfers toe. Per dag wordt een klassement opgemaakt; aan het eind van de serie worden overall-scores berekend en prijzen uitgereikt. Wanneer van een eenheidsklasse vijf of meer boten inschrijven kan voor hen een extra klassement worden opgemaakt.

12 Data Protectie
12.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementenlocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 

13 Risicoverklaring
13.1 RvW3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico's. Deze risico's omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken. 
13.2 De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 

14 Verzekering
14.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van €1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

15 Informatie
Wanneer drie uur of meer voor een eerste geplande start besloten wordt niet te varen, wordt dit gepubliceerd op de EWVA-site en Whaptsapp. 

U kunt zich hier inschrijven.

 

 

 

 

 

 

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen