Wijzigingen BPR per 01-01-2016

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het binnenvaartpolitiereglement (BPR). De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart. Klik hier voor de meest belangrijke wijzigingen.

Elk schip dient een recent exemplaar van het BPR aan boord te hebben met uitzondering van kleine open schepen, zoals een open sloep, speedboot, waterscooter et cetera.

Het BPR mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Via deze link kunt u het BPR downloaden en opslaan. 

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen