6-uurs van Enkhuizen, 25 juni 2016

Prestatietocht voor schepen en bemanningen.

Doel: in 6 uur een zo groot mogelijke afstand afleggen in mijlen.
Palaver: 10.00 uur in het clubhuis.
Start: 11:00 uur, individuele start.
De startlijn wordt gevormd door het rode licht op de Oostdam van het Krabbersgat en
de groene lichtboei KG13.
Finish: 17:00 uur, in het Krabbersgat, voor de deur van het clubhuis.
Prijsuitreiking: 18:00 uur.
Barbeque 18:30 uur (€ 5,00 per persoon).
Sluiting bar: 23:59 uur.
Deelnemers: voor iedereen van grote kajuitschepen tot kleine kajuitschepen.
Inschrijfgeld: GRATIS.

Hoe werkt 't?
Je kiest je eigen baan! In tegenstelling tot "gewone" wedstrijden waar de baan van tevoren bekend is, bepaalt elke schipper zijn eigen route rond vaarwaterboeien (laterale en cardinale markering) in een zelfgekozen volgorde.
Elk rak mag je maximaal 2x varen, behoudens het eerste rak (startlijn – KG) en het laatste rak (KG – finish) welke 1x gevaren mogen worden.
Als je van Boei A naar Boei B vaart en weer terug naar Boei A heb je dit rak dus 2x gevaren!
Boeinaam en -nummer, tijd en zijde van ronding noteer je op het logblad, evenals de lengte (afstand over de grond) van het rak.
De ondieptebebakening oftewel recreatiebetonning (1,50 m diepte) bij de Friese Kust, Vrouwezand en Steile Bank, de boeien rond de windmolens bij Medemblik (WM 1, 3, 5 en 7), rond het Vogeleiland (NK 1 – NK 11) en rond het Enkhuizer Zand, met uitzondering van de ET-N 1 en de ET-O 42, mag niet als begin of eind van een rak gebruikt worden.
Het is dus flink puzzelen om je route zo te plannen dat je op tijd bij de finish bent en zo veel mogelijk mijlen vaart. Als je te laat finisht (na 17.00 uur) wordt per 3 minuten te laat 1 mijl in mindering gebracht.
Je kunt uiteraard wel vroeger finishen, dan straf je wel jezelf, want dan heb je minder mijlen gezeild.
De schepen varen continue. Stoppen, aanleggen, motorgebruik, bemanning wisselen of ankeren zijn verboden.
De einduitslag wordt na het beëindigen van de wedstrijd bekend gemaakt in ons gezellige clubhuis. Wij doen ons uiterste best binnen een uur na de finish met de prijsuitreiking te kunnen beginnen.

Aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de prestatietocht. De eigenaar van een jacht cq. inschrijver aan de prestatietocht, is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het beheer van jacht en/of bemanning. Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 1.500.000,– per gebeurtenis dan wel een overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is. EWVA, haar bestuur, commissieleden en/of medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of schuld welke i.v.m. de wedstrijd(en) kunnen ontstaan.

U kunt zich hier inschrijven. 

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen