Zomercompetitie 2016

Aankondiging zomercompetitie 2016

1           Regels
1.1        De serie is onderworpen aan de Regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 van de ISAF                      (RvW), deze aankondiging, de wedstrijdbepalingen(WB) en de Richtlijn Windkracht.

1.2        Arbitrage zal worden toegepast voor overtreden van de regels van deel 2 RvW.

2           Deelname en inschrijven
Het inschrijvingsformulier dient voor de eerste deelname te worden ondertekend door de verantwoordelijke persoon. Boten waarvan geen ondertekend inschrijfformulier is ontvangen, worden niet tot de wedstrijden toegelaten. Bij de eerste inschrijving dienen gemeten boten een geldige meetbrief te tonen. Bij inschrijving dient een mobiel telefoonnummer opgegeven te worden.

3           Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per wedstrijd en €60,- voor de hele serie.

4           Wedstrijddata
Zondag 17 april en zondag 25 september, start 12.00 uur.
donderdag 21,28 april / 19,26 mei / 2,9,16,23,30 jun / 7,14 juli / 1,8 september, start 19.30 uur.

5          Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen vindt u hier en zijn in beperkte mate beschikbaar bij de inschrijvingsdesk.

6          Banenkaart
De banen worden beschreven in bijlage A.

7           Scoren en Prijzen
De wedstrijden worden gescoord volgens ORC-Triple Number. Aan boten die geen in 2016 geldige ORC-meetbrief hebben kent de wedstrijdcommissie de handicapcijfers toe.
Per wedstrijd voor de 2 klassen een dagprijs en aan het eind van de serie een overall prijs.

8           Aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijden. Zie regel 4 RvW,Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden.

9           Verzekering
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenemt of equivalent daarvan.

10         Informatie
De infobalie is geopend vanaf anderhalf uur voor de start van de wedstrijd in het clubgebouw van EWVA, Compagniehaven 3 te Enkhuizen.
Wanneer drie uur of meer voor een eerste geplande start besloten wordt niet te varen, wordt dit gepubliceerd op de ewva-site en via Whatsapp.

11         Veiligheid
De navigatieverlichting van de boot dient gevoerd te worden conform het BPR. Indien daar niet aan wordt voldaan krijgt de boot een DSQ zonder verhoor en recht om verhaal.

 

 

 

onze partners

                                                                       Klik op het logo van onze partners hieronder om op hun website te komen